Ranking

Shooto Germany Men Pound for Pound Global

Germany
96
Points
5
Wins
0
Losses
2
0
0
Germany
85
Points
7
Wins
2
Losses
2
0
0
Germany
84
Points
4
Wins
0
Losses
2
0
0
Germany
70
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Turkey
64
Points
3
Wins
0
Losses
2
0
0
Germany
60
Points
1
Wins
0
Losses
1
0
0
Armenia
52
Points
3
Wins
1
Losses
1
1
0
Germany
50
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
43
Points
3
Wins
4
Losses
0
1
1
Germany
34
Points
3
Wins
2
Losses
0
0
2
Italy
32
Points
9
Wins
1
Losses
2
0
1
Poland
32
Points
3
Wins
2
Losses
0
1
1
Germany
30
Points
6
Wins
3
Losses
1
0
1
Germany
28
Points
3
Wins
0
Losses
2
0
0
Germany
25
Points
6
Wins
4
Losses
0
2
1
Germany
16
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Croatia
16
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
Russia
14
Points
4
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
14
Points
1
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
12
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
Afghanistan
12
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
9
Points
4
Wins
0
Losses
2
0
0
Germany
8
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
8
Points
1
Wins
2
Losses
0
1
0
Germany
8
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
8
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
6
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
6
Points
2
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
6
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Iran
6
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Russia
6
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Afghanistan
6
Points
0
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
6
Points
0
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
6
Points
0
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
5
Points
3
Wins
2
Losses
1
0
0
Germany
5
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Greece
5
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0
Germany
5
Points
0
Wins
1
Losses
0
0
0
Germany
4
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
4
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
4
Points
1
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
4
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
4
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Croatia
3
Points
3
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
3
Points
3
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
3
Points
3
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
3
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
3
Points
2
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
3
Points
1
Wins
0
Losses
1
0
0
Germany
3
Points
1
Wins
0
Losses
1
0
0
Poland
2
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
2
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Turkey
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Turkey
2
Points
1
Wins
0
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
1
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
2
Points
0
Wins
1
Losses
0
1
0
Poland
2
Points
0
Wins
1
Losses
0
1
0
Germany
1
Points
3
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
1
Points
1
Wins
2
Losses
0
0
0
Iran
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Italy
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
1
Points
1
Wins
2
Losses
0
0
0
Germany
1
Points
1
Wins
1
Losses
0
0
1
Germany
1
Points
0
Wins
2
Losses
0
0
1
Germany
1
Points
0
Wins
2
Losses
0
0
0
Austria
1
Points
0
Wins
2
Losses
0
0
0